Laporan Aktiviti

           Sudut Permainan

S

 CATUR

 CONGKAK

Permainans juga ada disediakan untuk digunakan oleh pengguna. Antara permainan yang disediakan ialah :
  • Congkak
  • Catur
  • Sahiba
  • Scrabble
  • Karum
Para pelajar yang ingin menggunakan alatan permainan sila dapatkan kebenaran daripada guru atau pengawas bertugas. Sila baca peraturan yang disediakan


Pameran Buku Baru

Pameran Buku Baru di Pusat Sumber
Kepada para pelajar yang ingin mendapatkan maklumat buku tersebut, sila kunjungi PSS dan dapatkan bantuan daripada pengawas yang bertugas

No comments:

Post a Comment